за Христос

Библейски Речник / Господня вечеря

Господнята вечеря се нарича още и "преломяване на хляб" - Деяния 2:42 Деяния 20:7, и причастие на Христовата кръв и Христовото тяло - 1Коринтяни 10:16. Тя е едно от тайнствата на Христовата църква, постановено от нашия Спасител през Пасхалната нощ. С хляб и вино, които представляват тялото и кръвта на Христос пожертвувани за нашето спасение, трябва да се причастява всеки верен християнин, за възпоминание на онази велика жертва, на която се основават всичките ни надежди, и която е най-голямото предизвикателство към свят и благочестив живот. Чрез Господнята вечеря се подновява завета между Христос и людете Му; тя също е и видим белег на взаимоотношенията между вярващите. Само истинските вярващи имат право да участват в тази вечеря - 1Коринтяни 5:6-8. На нея християните могат да очакват и усърдно да търсят част от пълнотата на Христос - 2Коринтяни 1:21,22; Ефесяни 4:15,16. Всеки който яде Господнята вечеря недостойно, навлича на себе си осъждение, и непременно ще бъде наказан - 1Коринтяни 11:22-34. Учението на Римската църква, че хляба се превръща в самото тяло на Христос, което свещеникът принася в жертва отново, е противно на Св. Писание и на здравия разум.


« Назад