за Христос

Библейски Речник / Агав

Пророк на апостолското време. Той предсказа гладът, за който историка Светоний и други пишат през управлението на Клавдий Кесаря, 44г. след Р.Х. Този глад бил много голям в Юдея, поради което била изпратена помощ на църквата в Ерусалим от Антиохия - Деяния 11:27. След няколко години Агав предсказва страданията на апостол Павел, които щели да му бъдат причинени от юдеите - Деяния 21:10.


« Назад