за Христос

Библейски Речник / Гол

В Библията често означава не повече от "не съвсем облечен". Така в Йоан 21:7, за Петър се казва, че е "гол", т.е., той бил съблякъл горната си дреха. Виж Дрехи. Така също, вероятно и в Исая 20:2; Михей 1:8; Деяния 19:16. Понякога понятието за бедност се означава с голота, както в Яков 2:15; също и в Исая 58:7; 2Коринтяни 11:27. За един народ се казва, че е "гол", когато е лишен от крепостите си, богатството си и пр. ( Битие 42:9).

"Голота" понякога се използва вместо "срамота". Да "откриеш срамотата" на еврейски се използва вместо "да откриеш голотата" - Левит 20:19.« Назад