за Христос

Библейски Речник / Гледач

Един свръхестествено просветен човек, който знае неща, които само Бог може да открие. Думата гледач се дава на някои Еврейски пророци - 1Царе 9:9; 2Летописи 29:30 2Летописи 33:18; Исая 29:10 Исая 30:10. Сравни с Числа 24:3,4.


« Назад