за Христос

Библейски Речник / Гисам

Арабин, който се съпротивил на Неемия, когато последния предложил да се построи отново Ерусалимската стена - Неемия 2:19 Неемия 6:1-9. Това се случило пр Езекил 445г. преди Р.Х.


« Назад