за Христос

Библейски Речник / Гирсон

Най-големият син на Левий и началник на един от трите рода на Левитското племе - Битие 46:11; Изход 6:16. Гирсоновите потомци разполагали стан в пустинята на запад от скинията, и пренасяли завесите на скинията и другите и части от място на място - Числа 3:17,25 Числа 4:24-28,38-41 Числа 10:17. В Ханаанската земя на тях им били дадени тринадесет града - Исус Навиев 21:6; 1Летописи 6:62,71.


« Назад