за Христос

Библейски Речник / Гило

Град на Юда - Исус Навиев 15:51, където пребивавал Ахитофел (съветника на Давид). В този град Ахитофел се обесил, като видял, че предателството му против Давид излязло на яве и, че съветите му били отхвърлени от Авесалом - 2Царе 15:12 2Царе 17:23.


« Назад