за Христос

Библейски Речник / Авраамово лоно

В Лука 16:22 се казва за Лазар, че е занесен в лоното на Авраам, т. е. в блаженото състояние в рая, в което отецът на вярващите се наслаждавал. То се описва често чрез пир или угощение - Матей 8:11; Лука 13:29. Лягане в лоното или в обятията на някого се отнася до древния обичай хората да се облягат на трапезата - Йоан 13:23. Виж Ядене.


« Назад