за Христос

Библейски Речник / Гиезий

Слугата на пророк Елисей. Той се споменава в историята на Сунамката - 4Царе 4:14-37, и в историята на Нееман, (Сириеца), когото измамил и взел една част от дара, който господаря му не взел. За това престъпление, той е наказан с проказа до края на живота си - 4Царе 5:20-27, (893г. преди Р.Х.). Същият Гиезий след това виждаме, че разказва на цар Йорам великите чудеса на Елисей, в онзи същият ден, когато Божието провидение довело Сунамката пред царя, за да му се моли да й бъдат върнати нивите - 4Царе 8:1-6.


« Назад