за Христос

Библейски Речник / Гетримон

I. Левитски град в Дановото наследие - Исус Навиев 21:24; 1Летописи 6:69, не далеч от Йопа.

II. Манасиев град на запад от Йордан, даден на левитите - Исус Навиев 21:25, наречен Вилеам в 1Летописи 6:70.« Назад