за Христос

Библейски Речник / Гесур

Така наричали една област и един народ в Сирия. Гесур се е намирал на източната част на Йордан, между Васан, Мааха и планината Ермон, и в границите на Израилската земя, но израилтяните не изпъдили жителите му - Исус Навиев 12:5 Исус Навиев 13:13. Гесурците запазили царството си, но плащали данък на Израилевите царе - 1Летописи 2:23. Една от жените на Давид (майката на Авесалом), Мааха била дъщеря на Талмай, Гесурски цар. Когато Авесалом убил брат си Амнон, избягал при дядо си Талмай, и преседял при него три години - 2Царе 3:3 2Царе 13:37 2Царе 15:8. Гесур означава мост. На границата на Гесур, т. е. между Ермон и Тивериадското езеро и днес съществува над Йордан един стар каменен мост, който местните жители наричат Джиср-бени-Якуб, което означава мостът на якововите синове.


« Назад