за Христос

Библейски Речник / Герар

Стар град или старо място на филистимците по времето на Авраам и Исаак - Битие 10:19 Битие 20:1 Битие 26:1,6,17. Герар е бил близо до Газа, в южната част на Юдея, но сега точното му местоположение не е известно. Виж 2Летописи 14:13,14.


« Назад