за Христос

Библейски Речник / Гера

Двадесета част от сикъла. Гера е била най-дребната еврейска монета. Тя е струвала около двадесет и пет пари - Изход 30:13.


« Назад