за Христос

Библейски Речник / Генисарет

Един град, чието старо име може би е Хинерот. "Генисаретската земя" - Матей 14:34; Марк 6:53, е била една малка земя, дълга три-четири мили, на западния бряг на Галилейско море. В Генисаретската земя са се намирали и градовете Капернаум и Витсаида, които Исус Христос посещавал често.


« Назад