за Христос

Библейски Речник / Гедира

Град в Юдейското поле - Исус Навиев 15:36. Вероятно този град е същия, който е наричан още Гедер и Вет-Гедер ( 1Летописи 2:51). Гедира може би е била наследство на Халевовото потекло.


« Назад