за Христос

Библейски Речник / Гаризин

Планина в Ефрем. Между Гаризин и Гевал се е намирал град Сихем - Съдии 9:7. Малко зрелища били толкова тържествени, величествени и поучителни колкото зрелището, което представили израилтяните след завоюването на Ханаан, когато всичките израилеви племена се събрали на едно място. Шест племена се изкачили на Гаризин, за да благословят от там онези, които щели в бъдеще да се покоряват на Божия закон, а другите шест се изкачили на планината Гевал, за да прокълнат бъдещите нарушители на закона, а народа в същото време тържествено отговарял Амин - Второзаконие 11:29 Второзаконие 27:12-26,28гл.

След Вавилонския плен, Манасия (свещеник отстранен от израелското богослужение), построил с позволението на Александър Велики храм на Гаризин, където самаряните смесили истинското богослужение със служението на идоли: "Боеха се от Господа, и на своите си богове служеха, според обичая на народите измежду които бяха преселени" - 4Царе 17:33.

Йоан Иркан съборил този храм, но мястото, на което се намирал той продължило да се приема за свято. По времето на Исус Христос самаряните се покланяли на истинския Бог, но нямали пълното знание за Него - Йоан 4гл. Ирод Велики въздигнал Самария, и я нарекъл Себастия в чест на Август, и принуждавал самаряните да се покланят в един нов храм, който сам построил, но те винаги се съпротивлявали на това. И до ден днешен продължават да почитат петте Моисееви книги, и като се молят да гледат към Святото място на Гаризин, и да ходят там на поклонение четири пъти годишно.« Назад