за Христос

Библейски Речник / Гарван

Споменат в Битие 8:7 и Левит 11:15. Голяма черна птица, която се храни с мърша. Първо изкълвава очите на мъртвото тяло - Притчи 30:17. Гарвана изпъжда пилетата си щом те станат способни да се хранят сами - Йов 38:41; Псалми 147:9. Илия е хранен от враните - 3Царе 17:6.


« Назад