за Христос

Библейски Речник / Гай

I. Битие 12:8; наречен и Гаия - Неемия 11:31; и Гаят - Исая 10:28. Царски град на ханаанците, който се намирал на изток от Ветил, близо до който някога живял Авраам, и където съградил олтар - Битие 12:8 Битие 13:3. Той е известен с поражението на Исус Навин поради престъплението на Ахан, и от последвалата победа над него - Исус Навиев 7:2-5 Исус Навиев 8:1-29. Той е съграден отново и се споменава от Исая - Исая 10:28 под името Гаият и от Неемия - Неемия 11:31, под името Гаия.

II. Град на амонците, който вероятно се намирал близо до Есевон - Еремия 49:3.« Назад