за Христос

Библейски Речник / Гавриил

Един от главните ангели. Той е изпратен при пророк Данаил, за да му изтълкува виденията, а също при Захария, за да му извести бъдещето рождение на Йоан Кръстител - Даниил 8:16 Даниил 9:21; Лука 1:11,19. След шест месеца е изпратен и в Назарет при Дева Мария - Лука 1:26-38.


« Назад