за Христос

Библейски Речник / Гавата

Така се наричало едно високо място пред палата на Пилат, от където той произнася присъдата си против Исус Христос - Йоан 19:13. На гръцки това място се нарича Каменно настлание. То не е седалищната зала, в която евреите тогава не са могли да влизат, а друго близко място - Йоан 18:28 Йоан 19:4,9,13.


« Назад