за Христос

Библейски Речник / Гаваа

Град на Юда - Исус Навиев 15:57; на десет мили от Ерусалим, разположен на югозапад от Святия град. Вероятно пророк Авакум е погребан в Гава.


« Назад