за Христос

Библейски Речник / Гаал

Еведов син. Гаал може да е потомък на Емор, Сихемовия баща - Битие 34:2-6. Той се присъединява към сихемците когато се разбунтували против Авимелех, сина на Гедеон. Разпалил гнева им, и ги повел на бой против него, но Авимелех го разбил и го изгонил от града.


« Назад