за Христос

Библейски Речник / Върба

Добре познато дърво, което расте предимно по блатистите места - Йов 40:22; Исая 44:4. Листата му приличат много на маслинените. Бог заповядал на евреите да вземат клонки от най-красивите дървета, особено от речните върби, и да ги държат в ръцете си пред Господа, в знак на веселие, по време на празника на шатрите - Левит 23:40. "Плачещата върба", известна поради връзката и с плача на пленените евреи, била разпространена във Вавилония, и се наричала "Вавилонска върба". "Потокът на върбите" - Исая 15:7, който се намирал при южните предели на Моав, се вливал в югоизточната част на Мъртво море.


« Назад