за Христос

Библейски Речник / Въздух

Въздухът или атмосферата, която се намира около земята се обозначава често от думата небе; така "небесните птици", значи "въздушните птици". "Бия въздуха" и "говоря на вятъра" - 1Коринтяни 9:26 1Коринтяни 14:9, са изрази употребявани в повечето езици, и означават да говоря или да върша нещо без разсъждение или разум, или пък безсмислено. "Въздушна власт" в Ефесяни 2:2, вероятно значи властта на бесовете.


« Назад