за Христос

Библейски Речник / Вчера и днес

В Евреи 13:8, са употребени в общ смисъл, за да обозначат миналото и настоящето. Животът и знанието на човека са сравнително "вчерашни" - Йов 8:9.


« Назад