за Христос

Библейски Речник / Вретище

Евреите и други народи, носели вретища около кръста си по време на злощастие, покаяние и скръб - Битие 37:34; 2Царе 3:31; 3Царе 20:32; Матей 11:21. Пророците често се обличали във вретище, и въобще в облекло от груб плат - Матей 3:4. Господ заповядал на Исая да развърже вретището от кръста си и да ходи гол - Исая 20:2. Захария казва, че лъжепророци няма вече да пророкуват в козинява дреха, за да мамят хората - Захария 13:4.


« Назад