за Христос

Библейски Речник / Време

Освен обикновеното и значение, в Библията думата означава и година, както в Даниил 4:16. Думите "време и времена, и половина време" в Даниил 7:25 Даниил 12:7, от някои се предполага, че значат три и половина години, а от други три и половина пророчески години, или хиляда двеста и шестдесет дни. На други места този период от време съответства на "четиридесет и два месеца" - Откровение 11:2,3 Откровение 12:6,14 Откровение 13:5.


« Назад