за Христос

Библейски Речник / Вражари

Хора, които претендирали, че могат да откриват бъдещи събития чрез астрологически (звездочетски) гадаения. В старо време вярвали, че звездите имат някакво влияние, за добро или за зло върху човешкия живот, и че някои явления свързани с небесните тела имат значение за онези, които притежават способността да ги тълкуват - Даниил 2:2. Тези суеверия били разпространени между халдеите, асирийците, египтяните, финикийците и арабите, и били тясно свързани с поклонението на слънцето, месеца и звездите - Второзаконие 4:19 Второзаконие 17:3; 4Царе 23:5,12; Еремия 19:13; Езекил 8:16; Софоний 1:5. Тези практики били идолопоклоннически, лишавали Бога от славата му, и Му били много неугодни.


« Назад