за Христос

Библейски Речник / Врабче

Една добре известна птица, която се среща в Европа, Азия и Африка, и обича многолюдните места. Тя гради гнездата си, най-вече под стрехите, храни се със семена, овощя и насекоми. Снася пет или шест яйца, с пепеляв цвят и кафяви петна. Еврейското име ципор включва и други птици, които се хранят с жито и насекоми, и които са причислени към рода на чистите - Левит 14:4. Врабчето в Псалми 102:7, вероятно е поставено вместо дрозд (една птица, която се отличава с самотното си живеене по къщите, и по топлото и жаловито цвърчене). Врабчето има малка стойност, и затова ще дадем хубаво пояснение за Божието провидение ако кажем, че Бог бди даже над падането на врабчетата - Матей 10:29. Тези птици са изобилвали в Ерусалим.


« Назад