за Христос

Библейски Речник / Вол

Мъжко, пораснало четвероного от вида на кравата. В Библията се среща и бик (едно чисто животно според Мойсеевия закон), употребявано много за храна - 3Царе 19:21, съставлявало голяма част от богатството на евреите в скотовъдния им живот - Йов 1:14 Йов 42:12. Воловете се използвали в земеделието за оране - 3Царе 19:19, и за вършеене, през което време не им се връзвали устата - 1Коринтяни 9:9, но добре се нахранвали - Исая 30:24.


« Назад