за Христос

Библейски Речник / Ависуй

Син на Финеес и четвъртия първосвещеник - 1Летописи 6:50. Той вероятно е бил съвременник на Еглон и Аод - Съдии 3гл.


« Назад