за Христос

Библейски Речник / Воанергес

Име дадено от нашия Спасител на Яков и Йоан (Заведеевите синове) - Марк 3:17, може би поради силата им като проповедници. Някои мислят, че то им е дадено по времето когато помолили Христос, да направи да слезе огън от небето, и да изтреби едно Самарянско село, което отказало да ги приеме - Лука 9:53,54.


« Назад