за Христос

Библейски Речник / Власт

Постелник на цар Агрипа, подкупен да ходатайства за тирците и сидонците пред царя - Деяния 12:20. Виж Постелник.


« Назад