за Христос

Библейски Речник / Вихрушки

Вихрушки са ставали и стават често в Аравийските пустини - Йов 37:9 Йов 38:1; Н-м 1:3. Повечето пъти не били страшни - Исая 17:13, но от време - навреме се появявали внезапно със голяма сила, и опустошавали всичко пред себе си: къщи и дървета не пречели на пътя им, заравяли живи пътниците под пясъчните стълбове, които те издигали и влачели, като морски вълни - Йов 1:19; Исая 21:1. Внезапните и безкомпромисни Божии присъди се уподобяват на вихрушки - Псалми 58:9; Притчи 1:27; Исая 66:15. Една от еврейските думи, които са преведени вихрушки, понякога означава силен и бурен вятър - Еремия 23:19 Еремия 30:23; Захария 9:14. Виж Ветрове.


« Назад