за Христос

Библейски Речник / Ависей

Син на Саруия, сестра на Давид; брат на Йоав и Асаил, един от най-храбрите войни на Давид - 1Летописи 2:16, който завинаги остана верен на вуйчо си. Той отишъл с него сам през нощта в стана на Саул - 1Царе 26:7-11, и станал водач в битката с Исвостей - 2Царе 2:18,24, в боя с едомците - 1Летописи 18:12,13, със сирийците и амонците - 2Царе 10:10. В едно сражение с филистимците, той спаси Давид и уби исполина Исви-венов: 2Царе 21:16,17. Той повдигна копието си срещу триста души и ги уби - 2Царе 23:18, и взе страната на Давид в борбите му с Авесалом и Семей - 2Царе 16:9 2Царе 18:2 2Царе 20:6,7.


« Назад