за Христос

Библейски Речник / Витфагия

Едно малко село на източната част на Елеонската планина, близо до Витания - Матей 21:1; Марк 11:1; Лука 19:29.


« Назад