за Христос

Библейски Речник / Витсаида

I. Град в Галилея, разположен върху западния бряг на Генисаретското езеро, малко на север от Капернаум. Той е месторождението на апостолите: Филип, Андрей и Петър, и е бил посещаван често от нашия Господ - Матей 11:21; Марк 6:45 Марк 8:22.

II. Град северно от същото езеро, и на изток от Йордан. Близо до това място Христос нахранил петте хиляди души. Той е бил разположен върху един нисък хълм близо до Йордан, разделен от Галилейското езеро чрез едно поле широко 3 мили, и много плодородно - Лука 9:10, сравни с Матей 14:13-22; Марк 6:31-45. Този град е разширен от Филип (четверовластника на тази страна) - Лука 3:1, и наречен Юлий в чест на Юлия (дъщерята на Август). Сега от него има само развалини.« Назад