за Христос

Библейски Речник / Витиня

В 1Петрово 1:1, една област в северната част на Мала Азия, върху брега на Черно море, която граничела с Пафлагония на изток, Фригия и Галатия на юг, и Мизия на югозапад. Тя е позната като една от областите, към които апостол Петър отправя първото си послание, още когато е под управлението на Плиний, който в едно писмо до император Траян споменава броя, характера и обичаите на угнетените там християни, около 106г. след Р.Х. Още и с най-знаменития събор на Християнската църква състоял се в град Никея, (столицата и), около 325 г. след Р.Х. Много е вероятно тази област да е била поучавана от ап. Петър; още четем, че когато Павел решил да отиде във Витиния, Духът не му разрешил - Деяния 16:7.


« Назад