за Христос

Библейски Речник / Витавара

Град върху източния бряг на река Йордан, където Йоан кръщавал - Йоан 1:28. Той е бил може би същия Вет-вара - Съдии 7:24, но истинското му местоположение е неизвестно. Много от най-добрите гръцки ръкописи, и неотдавнашни издания споменават вместо Витавара Витания, чието местоположение е също неизвестно.


« Назад