за Христос

Библейски Речник / Висон

От Изход 39:28, става ясно, че висона е изящно ленено платно. От висон е била направена дрехата, с която облекли Йосиф, когато станал Египетски везир (първия след Фараона) - Битие 41:42. В Притчи 31:22, се споменава като материя на облеклото, което "добродетелната жена" носи, а в Откровение 19:8, преносно обозначава праведността на светиите.


« Назад