за Христос

Библейски Речник / Високи места

Хананейците, както и народите около тях, служели на небесните тела и на различни идоли по високите места (по планините и хълмовете). Израилтяните получили заповед от Бога да развалят високите идоложертвени места - Второзаконие 12:2, но те не само не изпълнили заповедта, но и използвали тези места първо за поклонение на Йеова - 1Царе 9:12; 3Царе 3:4, след това и на идолите - 3Царе 11:7; 4Царе 17:10,11. Също така построили храмове и жертвеници на високи места - 3Царе 13:32; 4Царе 17:29, и поставили свещеници - 3Царе 12:32, 4Царе 17:32. На всеки бог бил посветен определен хълм. За да отвикне юдеите от служението по високи места, Бог определил храма в Ерусалим за главно място на Богослужението.


« Назад