за Христос

Библейски Речник / Вирсавее

Град на 28 мили югозападно от Хеврон, на южния край на Палестина. Дан е бил разположен на северния край, така, че изявлението "от Дан до Вирсавее", обозначава цялата дължина на земята - Съдии 20:1. Във Вирсавее Авраам, Исаак и Яков са пребивавали често - Битие 21:31 Битие 22:19 Битие 26:23 Битие 28:10 Битие 46:1. Градът, който след това бил издигнат на това място първо бил определен за Юда, а след това за Симеон - Исус Навиев 15:28 Исус Навиев 19:2. Тук Самуил поставил синовете си като съдии - 1Царе 8:2. Илия си починал тук на път за Хорив - 3Царе 19:3. Този град е средище на идолопоклонството по времето на Озия - Амос 5:5 Амос 8:14. След плена той е населен отново от евреите - Неемия 11:27,30, и просъществува няколко века след идването на Христос. Изследователи са намерили местоположението му на границата на великата пустиня, на юг от Ханаан (развалините на един малък опустошен град), и два дълбоки каменни кладенеца с чиста вода, заобиколени от каменни корита, носещи белези за произход от древни времена.


« Назад