за Христос

Библейски Речник / Вирил

Името на един скъпоценен камък със зеленикав цвят, който се среща главно в Индия - Откровение 21:20.


« Назад