за Христос

Библейски Речник / Вино

Понеже лозата е виреела много по Ханаанската земя и в други източни страни, в тях виното много се е употребявало за пиене, най-вече по пировете - Естир 1:7 Естир 5:6; Даниил 5:1-4; Йоан 2:3. Като едно от главните произведения на Святата Земя, то е служело за възлияния по време на богослуженията - Изход 29:40; Числа 15:4-10, и се споменава между "първите плодове" - Второзаконие 18:4; то се е употребявало по време на празнуването на Пасха, и след това се използва от Исус и апостолите на Тайната вечеря - Матей 26:27-29. Заедно с житото и елея, е означавало всяко привременно продоволствие - Псалми 4:7; Осия 2:8; Й-л 2:19.

"Хелвонското вино" се е произвеждало в околността на Дамаск, от където се е изпращало за Тир - Езекил 27:18. То е приличало на "Ливанското вино", прочуто със своите качества и вкуса си - Осия 14:7. Виж Хелвон.

Пиенето на вино, което довежда до напиване строго се осъжда от Божието слово, (виж Пиянство). Грях и срам са свързани с първото споменаване на виното в Библията, както и след това - Битие 9:21 Битие 19:31-36; 1Царе 25:36,37; 2Царе 13:28; 3Царе 20:12-21; Естир 1:10,11; Даниил 5:23; Откровение 17:2. То се описва като хитър присмивател - Притчи 20:1; причинител на бедствия - Притчи 23:29-35; на горести - Исая 5:22; заблуждения - Исая 28:1-7, и нечестива лудост - Исая 5:11,12 Исая 56:12; Осия 4:11. В някои случаи пиенето на вино ясно се забранява - Левит 10:9; Числа 6:3, а в други то се споменава като отличителна черта на нечестивите - Й-л 3:3; Амос 6:6. На много места в Св. Писание се казва да се пазим от него - 1Царе 1:14; Притчи 23:31 Притчи 31:4,5; 1Тимотей 3:3. Библията жестоко проклина онзи, който изкушава някой друг да пие вино - Ав. 2:15. Даниил и рихавците счели за добро да се въздържат от вино - Еремия 35:14; Даниил 1:8; мнението на апостол Павел за същото нещо се препоръча за всеобщо приемане - Римляни 14:21; 1Коринтяни 8:13.« Назад