за Христос

Библейски Речник / Видение

Свръхестествени картини на различни предмети и обстоятелства пред ума на буден или заспал човек - Исая 6гл.; Езекил 1гл.; Даниил 8гл.; Деяния 26:13. Виж Сънища.


« Назад