за Христос

Библейски Речник / Ветсур

Град разположен в гористата страна на Юда, близо до Хеврон - Исус Навиев 15:58. Той бил укрепен от Ровоам - 2Летописи 11:7, и жителите му помогнали да се построи Ерусалим отново - Неемия 3:16. Историкът Йосиф го нарича една от най-силните крепости в Юдея.


« Назад