за Христос

Библейски Речник / Ветиесимот

Град на Рувимовото племе, превзет от моавците - Числа 33:49; Исус Навиев 12:3 Исус Навиев 13:20, но отново възвърнат от последните след плена - Езекил 25:9. Той се е намирал на изток, близо до устието на Йордан.


« Назад