за Христос

Библейски Речник / Ветагла

Град на Вениаминовото племе, на границата с Юда - Исус Навиев 15:6 Исус Навиев 18:19,21. Един изследовател е определил мястото му на 3 мили от устието на река Йордан, на пътя за Ерихон. Тук е имало една добра дъбрава, напоявана от един сладък и бистър извор, който е най-добрия в долът на Йордан.


« Назад