за Христос

Библейски Речник / Веселеил

Художник, надарен от Бога с особен талант, за да построи и украси скинията - Изход 31:2 Изход 35:30.


« Назад