за Христос

Библейски Речник / Вено

I. В стари времена в Източните земи, е имало обичай на сватбата си младоженеца да дарява бащата на годеницата си с някакви дарове. Това е тъй нареченото вено. Даровете били по-големи, или по-малки според статуса и положението на семейството на момичето. Яков заплатил за жените си със слугуването си, като слугувал на баща им четиринадесет години - Битие 29:18-27 Битие 34:12; Изход 22:16,17; 1Царе 18:25; Осия 3:2.

II. Мерариев потомък - 1Летописи 24:27.« Назад